Với những tính năng ưu việt của QA và QC mang lại hiệu quả trong ngành chất lượng thì các đối tượng có thể học QAQC như sau:
- Tất cả những người làm việc trong sản xuất, bảo dưỡng, lập kế hoạch, nhân viên dịch vụ kỹ thuật cũng như những người tham gia trong quá trình cải tiến.
- Mỗi đối tượng trong khu vực nhà máy sản xuất: Giám đốc,Tổ trưởng, Quản đốc,...
- Những cá nhân mong muốn trở thành chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp.
- Sinh viên Đại học, Cao đẳng ,...

Với khóa học Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng QAQC tại Viện UCI được thiết kế phù hợp cho các đối tượng nêu trên sẽ giúp các bạn thực hành những kỹ năng như vận hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng một cách chuyên nghiệp.