LUẬT MÔI TRƯỜNG

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT MÔI TRƯỜNG
1. Khái niệm chung về môi trường, bảo vệ môi trường, luật môi trường
1.1. Môi trường và những biểu hiện cụ thể của môi trường
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
Môi trường được tạo thành bởi nhiều yếu tố (còn gọi là thành phần môi trường), như¬: Đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác...
Chất lượng môi trường có thể tốt lên hoặc xấu đi tuỳ thuộc vào sự tác động tích cực hay tiêu cực của con người. Khi con người tác động xấu đến môi trường, môi trường có thể bị ô nhiễm hoặc suy thoái.
- Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường, không phù hợp với quy chuẩn kĩ thuật về môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật. Sự biến đổi của các thành phần môi trường thường là do con người đ¬ưa các chất gây ô nhiễm vào môi trường. Thông thường, chất gây ô nhiễm là các chất thải. Tuy nhiên, nguyên liệu, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm... cũng có thể làm cho môi trường bị ô nhiễm.
- Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật. Số lượng và chất lượng các thành phần môi tr¬ường thường bị thay đổi do con người khai thác quá mức các nguồn tài nguyên, như:¬ đất, nước, hệ sinh vật...
- Sự cố môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.
1.2. Bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường; ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.
Bảo vệ môi trường có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp sau:
- Biện pháp mang tính tổ chức - chính trị: Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Đảng đề ra chủ trư¬ơng, đường lối để lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường.
+ Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
+ Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững.
+ Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của cha ông ta.
+ Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên; kết hợp giữa sự đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh huy động nguồn lực trong xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các phương pháp truyền thống.
để được tư vấn tốt nhất liên hệ
Công ty Hóa Chất Môi Trường GREE
100 – 102 Điện Biên Phủ, Quận 1
số điện thoại: (08) 38279706 – 098168 7909
Chúng tôi sẽ cung cấp quý vị sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh - Phục vụ tận tình - chuyên nghiệp