Dear All,
Hiện mình đang làm báo cáo xin phép xả nước thải vào nguồn nước. Theo Thông tu 27/2014/TT-BTNMT thì trong nội dung đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước quy định làm theo Thông tư 02/2009/TT-BTNMT. Nguồn nước thải sau xử lý được xả vào nguồn nước tiếp nhận là Sông Tô Lịch. Qua đánh giá sơ bộ thì sông Tô Lịch không còn khả năng tiếp nhận nước thải vì hiện trang Sông Tô Lịch đã quá ô nhiễm. Vậy All cho mình hỏi, để đánh khả năng tiếp nhận là Sông Tô Lịch theo Thông tư 02/2009 thì phải làm như nào? Giờ hồ sơ của mình đang vướng khâu này mình cũng chưa biết giải quyết ra sao, rất mong được các bạn giúp đỡ. Many thanks !