Các nhà khoa học trường Đại học khoa học (Đại học Thái Nguyên) vừa ứng dụng thành công phương pháp sử dụng tác nhân ozon có tính chất oxy hóa mạnh để xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác tại các bãi chôn lấp chất thải rắn ở thành phố Thái Nguyên.
​Sử dụng ozon để xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác là một nghiên cứu mới của Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

Sau 50 phút xử lý bằng ozon, các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác đều giảm mạnh. Hàm lượng chất hữu cơ khó phân hủy giảm 65,4%, hàm lượng chất rắn lơ lửng giảm 100%.
Theo Th.S Văn Hữu Tập, khoa Khoa học môi trường và Trái đất, Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên), những công trình nghiên cứu cho thấy ozon có thể oxy hóa mạnh các chất khác nhau nên việc ứng dụng ozon để xử lý nước thải đang là hướng đi nhiều triển vọng.
Việt Nam hiện có khoảng 100 bãi chôn lấp chất thải rắn và đều có hệ thống xử lý nước rỉ rác nhưng trên 80% nước thải sau xử lý đều không đạt tiêu chuẩn xả thải, gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm tại các khu vực dân cư.