Liệu ban hành quy định này thì có thể ngăn chặn được việc xả nước thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường k nhỉ?

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.
Theo đó, vi phạm các quy định về xả nước thải sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 70 triệu đồng. Cụ thể: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép dưới hai lần. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ hai lần trở lên. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất nguy hại vượt tiêu chuẩn cho phép. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt mức cho phép.
Vi phạm các quy định về thải khí, bụi bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.